Kayıt Giriş
Süper Beyinler
Muhammed  Hamza Hoca
Muhammed Hamza Hoca 8. Sınıf
Ankara / Pursaklar
  • Mesaj Yaz
  • Paylaş
  • Yazdır

Süper Beyinler

Muhammed Hamza Hoca tarafından 24-01-2015 tarihinde yazıldı.
2519 kez okundu

Herşey fen dersinde Louis Pasteur, yani kuduz aşısını bulan kişiyi tanımamızla başladı. Biz birkaç arkadaş düşündük, yahu bu mucitlerin hepsi niye Amerikalı, hatta Rus, veya Japon, ya da Avrupalı (Sessiz Sakin’in deyişiyle İsviçreli) oluyor? Bu konuyu biraz araştırınca durumun aslında öyle olmadığı, hatta tam aksi olup Müslüman Arap ve Türk toplumalrından çıkan bilimadamlarının kendi çağlarında bilim ve teknolojiyi diğer medeniyetlerden kat kat fazla ilerlettikleri ortaya çıktı. “Sessiz Sakin İnternet Gazetesi”nden haberimiz olunca, bunu daha fazla insan duysun diye haber yapalım dedik.

Araştırma sürecinde gördük ki Batı’lı bilimadamlarının çoğunun buluş ve keşiflerini yapmalarında İslam medeniyetlerinden çıkan alimlerin keşif ve icatlarının büyük etkisi varmış. Değişik Batı’lı bilimadamlarının İslam medeniyetlerinin bilim ve teknolojide bu kadar ilerlemesi konusunda yorumları çok. Mesela; Bergon adlı bir bilimadamı İslam ülkelerinin gözleri kamaştıracak derecede  ilim ve marifet fuarları haline geldiğini, sarayların bile ilim ve sanat abidelerine döndüğünü söylüyor. Başka bir Batı’lı bilimadamı ise Batı’da Leonardo da Vinci gibi az evrensel deha olduğunu, İslam tarihinde  ise el-Kindi’den Razi’ye, el-Beyruni’den İbn-i Sina’ya ve daha pek çoklarına kadar uzanan bir deha bölüğü olduğunu söylüyor.(1)

Bu konuyu tümüyle ele alamayız (ki bunu yapabilmek için ciltlerce kitap yazılmış, biz de yararlanabileceğiniz kaynakları aşağıda verdik) ancak size bazı önemli İslam alimleri ve çalışmalarından kısaca bahsedebiliriz.

ASTRONOMİ

Batı’da Dünyanın yuvarlak veya düz olup olmadığı tartışma konusu bile yapılmazkenö Ebu Hanife, Şafii, Mes’udi, İdrisi, Beyruni gibi birçok alim Dünya’nın yuvarlaklığını ispat etmişö İbn-i Hazm ise Dünya’nın düz olduğu iddiasına karşı “Dünya düz olsaydı Güneş doğduğu zaman bütün Dünya’dan aynı anda görülmesi lazımdı.” demiş.(2)

Beyruni adlı bir İslam alimi ise daha sonra Batı’lı Kepler tarafından keşfedilecek olan gök cisimlerini yüzyıllar öncesinde keşfetmiştir.(3)

Batı’da astronomik gelişmeler ise daha sonra olmuş. Hatta Batı’lılar gözlemlerinin çoğunu İslam alimlerinin icat ve keşiflerinden yararlanarak yapmışlar. Mesela Silvester ismli bir Papa, ilk İslam astronomi cetvellerini kullanan kişi olmuş.(4)

MATEMATİK

Matematikte Cebir dediğimiz konunun kurucusu diyebilceğimiz el-Cebr, Batı’da “al-gebra” olarak anılmış; Türkiye’de “Cebir” ismiyle gördüğümüz bu konu, Batı’da hala “Algebra” adıyla derslerdeymiş.(5)

Trigonometri, yine Müslüman alimlerin icadıymış. Düzlem ve küresel trigonometriyi de yine onlar keşfetmiş, bunu astronomide kullanmışlar, “Cebir”i de geometriye yine onlar uygulamış.

“0(sıfır)” sayısını ise el-Harizmi icad etmiş, matematikte adeta devrim yapmış.(6) İlk Batı’lı matematikçiler ise Müslüman alimlerin eserlerini kendi dillerine çevirip kullanmışlar.

FİZİK, KİMYA, ve TIP

Farabi adlı alim “İlimlerin Tasnifi” adlı eserinde temel fizik bilimini özetlemiş, aynı zamanda sesin ilk fiziki tanımını yapmış. İbn-i Firnas ilk uçağı yapıp uçmuş, Kindi ise Einstein’dan önce izafiyet (görecelilik) teorisinden bahsetmiş.(7)

İbn-i Sina hem tıp üzerine “Kitabü’ş Şifa(Şifa Kitabı)” adlı bir kitap yazmış, hem de bu kitabında fiziğe yer vermiş. Birçok Batı’lı bilimadamı ise ondan ve eserlerinden faydalanmış.(8)

İbn-i Heysem göz anatomisiyle alakalı ilk çalışmaları yapmış.(9) Cezeri ilk otomatik aletleri icat etmiş.(10) Ona ilk robot mucidi de diyebiliriz.

Analizli ve sentezli ilk kimya çalışmalarını yapanlar Müslüman alimler olmuşlar.(11)

Cabir bin Hayyam ise kimyevi deneylerde kullanılan fırınlar hakkında bir kitap kaleme almış.(12) İbn-i Baytar 1240’ta barutun formülünü anlatan bir eser kaleme almış.

Batı dillerindeki birçok kimya terimi, Arap Müslümanl alimlerin kullandığı kelimelerden gelmekteymiş. Bunlardan bazıları;

Chemie(kimya)

Elixir(el-iksir)

Soda(soda)

Alembic(el-imbik)

Alcohol(el-kuhl) olarak sıralanablilir.(14)

COĞRAFYA

İslam devletlerinde, özellikle de Osmanlı Devletinde askerlik ve ticaret gibi işlemleri yapabilmek için haritaya ihtiyaç duyulmuş.(15) Bizim bu konuda gördüğümüz en iyi örnek Piri Reis.

Piri Reis, kendi alanında eserler hazırlamış, Ege’nin, Çanakkale Boğazı’nın, hatta Güney Amerika’nın keşfinden önce haritasını çıkarmış. Ayrıca Matrakçı Nasuh, İstanbul’un detaylı haritasını bile çıkarmış.

FAYDALANILAN ESERLER

(1)İlimlerin Doğuşu, Şaban Döğen, Muştu Yayınları, syf 15.

(2)a.g.e, syf 66.                          (10)a.g.e, syf 130.

(3)a.g.e, syf 67.                          (11)a.g.e, syf 141.

(4)a.g.e, syf 68.                          (12)a.g.e, syf 144.

(5)a.g.e, syf 92.                          (13)a.g.e, syf 147.

(6)a.g.e, syf 93.                          (14)a.g.e, syf 155.

(7)a.g.e, syf 119.                        (15)a.g.e, syf 183.

(8)a.g.e, syf 121.

(9)a.g.e, syf 125.

Süper Beyinler

Muhammed Hamza Hoca tarafından 24-01-2015 tarihinde yazıldı.

Herşey fen dersinde Louis Pasteur, yani kuduz aşısını bulan kişiyi tanımamızla başladı. Biz birkaç arkadaş düşündük, yahu bu mucitlerin hepsi niye Amerikalı, hatta Rus, veya Japon, ya da Avrupalı (Sessiz Sakin’in deyişiyle İsviçreli) oluyor? Bu konuyu biraz araştırınca durumun aslında öyle olmadığı, hatta tam aksi olup Müslüman Arap ve Türk toplumalrından çıkan bilimadamlarının kendi çağlarında bilim ve teknolojiyi diğer medeniyetlerden kat kat fazla ilerlettikleri ortaya çıktı. “Sessiz Sakin İnternet Gazetesi”nden haberimiz olunca, bunu daha fazla insan duysun diye haber yapalım dedik.

Araştırma sürecinde gördük ki Batı’lı bilimadamlarının çoğunun buluş ve keşiflerini yapmalarında İslam medeniyetlerinden çıkan alimlerin keşif ve icatlarının büyük etkisi varmış. Değişik Batı’lı bilimadamlarının İslam medeniyetlerinin bilim ve teknolojide bu kadar ilerlemesi konusunda yorumları çok. Mesela; Bergon adlı bir bilimadamı İslam ülkelerinin gözleri kamaştıracak derecede  ilim ve marifet fuarları haline geldiğini, sarayların bile ilim ve sanat abidelerine döndüğünü söylüyor. Başka bir Batı’lı bilimadamı ise Batı’da Leonardo da Vinci gibi az evrensel deha olduğunu, İslam tarihinde  ise el-Kindi’den Razi’ye, el-Beyruni’den İbn-i Sina’ya ve daha pek çoklarına kadar uzanan bir deha bölüğü olduğunu söylüyor.(1)

Bu konuyu tümüyle ele alamayız (ki bunu yapabilmek için ciltlerce kitap yazılmış, biz de yararlanabileceğiniz kaynakları aşağıda verdik) ancak size bazı önemli İslam alimleri ve çalışmalarından kısaca bahsedebiliriz.

ASTRONOMİ

Batı’da Dünyanın yuvarlak veya düz olup olmadığı tartışma konusu bile yapılmazkenö Ebu Hanife, Şafii, Mes’udi, İdrisi, Beyruni gibi birçok alim Dünya’nın yuvarlaklığını ispat etmişö İbn-i Hazm ise Dünya’nın düz olduğu iddiasına karşı “Dünya düz olsaydı Güneş doğduğu zaman bütün Dünya’dan aynı anda görülmesi lazımdı.” demiş.(2)

Beyruni adlı bir İslam alimi ise daha sonra Batı’lı Kepler tarafından keşfedilecek olan gök cisimlerini yüzyıllar öncesinde keşfetmiştir.(3)

Batı’da astronomik gelişmeler ise daha sonra olmuş. Hatta Batı’lılar gözlemlerinin çoğunu İslam alimlerinin icat ve keşiflerinden yararlanarak yapmışlar. Mesela Silvester ismli bir Papa, ilk İslam astronomi cetvellerini kullanan kişi olmuş.(4)

MATEMATİK

Matematikte Cebir dediğimiz konunun kurucusu diyebilceğimiz el-Cebr, Batı’da “al-gebra” olarak anılmış; Türkiye’de “Cebir” ismiyle gördüğümüz bu konu, Batı’da hala “Algebra” adıyla derslerdeymiş.(5)

Trigonometri, yine Müslüman alimlerin icadıymış. Düzlem ve küresel trigonometriyi de yine onlar keşfetmiş, bunu astronomide kullanmışlar, “Cebir”i de geometriye yine onlar uygulamış.

“0(sıfır)” sayısını ise el-Harizmi icad etmiş, matematikte adeta devrim yapmış.(6) İlk Batı’lı matematikçiler ise Müslüman alimlerin eserlerini kendi dillerine çevirip kullanmışlar.

FİZİK, KİMYA, ve TIP

Farabi adlı alim “İlimlerin Tasnifi” adlı eserinde temel fizik bilimini özetlemiş, aynı zamanda sesin ilk fiziki tanımını yapmış. İbn-i Firnas ilk uçağı yapıp uçmuş, Kindi ise Einstein’dan önce izafiyet (görecelilik) teorisinden bahsetmiş.(7)

İbn-i Sina hem tıp üzerine “Kitabü’ş Şifa(Şifa Kitabı)” adlı bir kitap yazmış, hem de bu kitabında fiziğe yer vermiş. Birçok Batı’lı bilimadamı ise ondan ve eserlerinden faydalanmış.(8)

İbn-i Heysem göz anatomisiyle alakalı ilk çalışmaları yapmış.(9) Cezeri ilk otomatik aletleri icat etmiş.(10) Ona ilk robot mucidi de diyebiliriz.

Analizli ve sentezli ilk kimya çalışmalarını yapanlar Müslüman alimler olmuşlar.(11)

Cabir bin Hayyam ise kimyevi deneylerde kullanılan fırınlar hakkında bir kitap kaleme almış.(12) İbn-i Baytar 1240’ta barutun formülünü anlatan bir eser kaleme almış.

Batı dillerindeki birçok kimya terimi, Arap Müslümanl alimlerin kullandığı kelimelerden gelmekteymiş. Bunlardan bazıları;

Chemie(kimya)

Elixir(el-iksir)

Soda(soda)

Alembic(el-imbik)

Alcohol(el-kuhl) olarak sıralanablilir.(14)

COĞRAFYA

İslam devletlerinde, özellikle de Osmanlı Devletinde askerlik ve ticaret gibi işlemleri yapabilmek için haritaya ihtiyaç duyulmuş.(15) Bizim bu konuda gördüğümüz en iyi örnek Piri Reis.

Piri Reis, kendi alanında eserler hazırlamış, Ege’nin, Çanakkale Boğazı’nın, hatta Güney Amerika’nın keşfinden önce haritasını çıkarmış. Ayrıca Matrakçı Nasuh, İstanbul’un detaylı haritasını bile çıkarmış.

FAYDALANILAN ESERLER

(1)İlimlerin Doğuşu, Şaban Döğen, Muştu Yayınları, syf 15.

(2)a.g.e, syf 66.                          (10)a.g.e, syf 130.

(3)a.g.e, syf 67.                          (11)a.g.e, syf 141.

(4)a.g.e, syf 68.                          (12)a.g.e, syf 144.

(5)a.g.e, syf 92.                          (13)a.g.e, syf 147.

(6)a.g.e, syf 93.                          (14)a.g.e, syf 155.

(7)a.g.e, syf 119.                        (15)a.g.e, syf 183.

(8)a.g.e, syf 121.

(9)a.g.e, syf 125.

Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış
Yorum Yap